ОХРИД - Разглед на стариот дел на градотПознат како културен, уметнички и образовен центар на словенскиот свет, во област позната како Десаретиа
Во античко време, познат по името Лихнидос (Град на светлината), станува важен трговски центар. Секогаш интересен за разни освојувачи, битка за градот се водела од страна на Римјаните, Остроготите, Крстоносците, Византијците итн.

Во IX и X век од нашата ера Охрид станува центар на словенската писменост, во времето кога Свети Климент Охридски го организира првиот пансловенски универзитет во Европа и го создава неговото кирилско писмо. До крајот на X и почетокот на XI век, Охрид е центар на Самуиловата империја.

Како важен христијански центар, станува место каде што новите стилови на живописот и иконописот беа откриени, како и специфичната сакрална архитектура (Свети Климент, Света Софија, Св Јован Канео, итн.)

Во средниот век тоа беше седиштето на Охридската Архиепископија. А градот со 365 цркви во XIX век, и со повеќе од 50 активни цркви и денес, и сигурно, е град изграден на бреговите на една од најпознатите феноменален природни убавини – Охридското Езеро и е централна македонска туристичка дестинација и вториот административен центар, по Скопје, главниот град на Македонија.

Водичот ќе ве сретне на однапред договорено место и време.

Турата води по старите тесни улички, каде што на секои 100 метри може да се среќаваме со значајни историски знаменитости:
Музејскиот комплекс во куќите на Робеви, Уранија и Христо Узунов е претставување на градската архитектура која датира од 19 век, Црквата Света Софија со исклучителни архитектонски перформанси, со фрески од 11-ти и 14 век.

Античкиот театар - најстариот антички театар во Македонија, изграден за - меѓу другото - гладијаторски борби, е реконструиран во куќа за театарски претстави и концерти.

Галерија на икони - насликани во периодот од почетокот од 11-ти до 19-от век;

Цар Самоиловата тврдина, со милениуми неуништлива основа на Лихнид и Охрид.

Плаошник е местото застапник на духовните и културни ресурси на Лихнид (подоцна познат како Охрид) На него се издигнува ранохристијанска црква Свети Пантелејмон која заедно со делови од манастирскиот комплекс е првиот словенски универзитет.

Црквата Св Јован Канео од 13-ти век е симбол на Охрид. Од Св Јован Канео ќе може да има патување со брод со прекрасен поглед на Охрид и неговата околина. Бродот ќе ве однесе до градското пристаниште.

Ohrid Ohrid Ohrid Ohrid


Find Us on

facebook twitter rss

ribbon
WRONG_WOEID WRONG_WOEID
top